ประทีปแห่งดนตรีศึกษาและดนตรีอาชีพ

โรงเรียนดนตรีศุภการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2526 ในความควบคุม และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนดนตรีศุภการได้ให้การศึกษาวิชาดนตรีทั้งภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางดนตรีแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคนทั่วไปกว่า 10,000 คน