หลักสูตรดนตรีสำหรับผู้ใหญ่

แห่งแรกและแห่งเดียว หลักสูตรดนตรีสำหรับผู้ใหญ่ วิชากีตาร์ – เปียโน – เบส – กลอง – ร้องเพลง – การแต่งเพลง สอนโดยอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ระดับอาชีพ

  • เหมาะสำหรับผู้ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  • เสริมทักษะด้านดนตรี เพื่อพัฒนาอารมณ์ เพื่อความเพลิดเพลิน
  • เพื่อประโยชน์สำหรับชีวิตประจำวัน เพื่อพบปะสังสรรค์ร่วมร้องเพลงหรือเล่นดนตรีกับผู้อื่น
  • ร้องเพลงหรือบรรเลงดนตรี by heart, by ears โดยเข้าใจโน้ตสากลและทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน
  • ลดความเสี่ยงโรคความจำเสื่อม (Alzheimer)