วิชาที่เปิดสอน

โรงเรียนดนตรีศุภการอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เอื้อแก่การศึกษา ใกล้สถานศึกษากว่า 10 แห่ง หอสมุดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ร่มรื่นด้วยแมกไม้เขียวชอุ่ม อบอุ่นด้วยความสงบ

ภาคปฏิบัติภาคทฤษฏี
PianoPop/Jazz Harmony
GuitarTraditional/Modern Harmony
BassArranging/Composition
DrumsEar training
Violin
Singing
Stylized playing: Classical, Jazz, Pop, Blues, Rock, ...

รวมไปถึงหลักสูตรดนตรีสำหรับผู้ใหญ่